„Eesti põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori strateegiline tähtsus seisneb nii igapäevase toidujulgeoleku tagamises kui kodumaiste bioressursside pakkumises. Põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille jätkusuutlik kasuta­mine annab riigile võimaluse biomajanduse arendamiseks, majanduskasvu soodustamiseks ja keskkonna­hoidlikkuse suurendamiseks. Üha tähtsamaks muutub ka taastumatutest loodusvaradest sõltuvuse ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähenda­mine,“ lisas koja juht.

Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, maamajandusettevõtjad ja metsandusettevõtted; ja nimetavad nõukogu liikmed järgmiselt: põllumehed nimetavad kuus liiget, toidutööstused kolm liiget, kaks liiget nimetavad teised maamajandusettevõtjad ja ühe liikme metsaettevõtjad. Nõukogu valimistega samal ajal toimuvad ka koja neljas grupis juhatuse valimised.

Nõukogu liikmeks ja gruppide juhatuse liikmeks saavad kandideerida koja liikme juhtorgani liige või koja liikme juhtorgani poolt volitatud füüsiline isik, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Kandidaate võivad esitada kõik koja liikmed vastavalt sellele, millisesse gruppi nad kuuluvad. Koja liikmete nimekirja gruppide kaupa leiab EPKK kodulehelt.

Kandideerimiseks tuleb EPKK juhatusele saata hiljemalt 27. maiks kell 9 kandidaadi kirjalik ettepanek ja kandidaadi nõusolek. Rohkem infot leiab EPKK kodulehelt.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nelja grupi koosolekud gruppide juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete valimiseks toimuvad 2. juunil pärast koja üldkoosoleku lõppu algusega kell 16.00 VSpa konverentsikeskuses (Riia 2, Tartu).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid