Kolmapäeva õhtupoolikul aktivistide õppepäevale kohale tulnud huvilistega uuriti, milliste kaitse- ja tõrjevõtetega hoida ning kaitsta metsa ulatuslike üraskikahjustuste eest. „Ekspertide abiga otsiti õppepäeval vastust küsimusele, kas ürask metsas tähendab automaatselt ka lageraiet, nagu RMK seda riigimetsades praktiseerib,” öeldakse teates.

RMK Kagu regiooni juht Kristo Kokk selle väitega ei nõustu. „Kui kahjustuskolle on väike, piisab üraskikahjustuse ohjeldamiseks enamasti sanitaarraiest,” ütleb ta. „Teeme üraskikahjustuste likvideerimiseks sanitaarraieid rohkem kui lageraieid.”