Riik peaks aru saama, et kui ta võtab omale ulmelisi kliimakohustusi, siis ainult põlevkivitööstuse kinnipanekust ei piisa. Minu jaoks oli taimekasvatus juba aastal 2015 lahendus kliima- ja süsinikuprobleemile, aga Eesti riigis veel keegi sellest aru ei saa.

Kui ma kuulen, et Erki otsib jälle, kuhu süsinikku siduda, siis siin ei ole midagi arutada – ainuke siduja on Eestis mets. Kui võtta lageraie pindala ja taimede arv, mis meil sinna kasvama panna on koos sisseveoga, siis jääks veel minimaalselt 8000 hektarit, mida võiks vabalt uuendada.