Tuleb välja, et pikka aega väldanud ning kõigi osapoolte jaoks närvesöövale segadusele on väga lihtne ja loogiline lahendus – kes muu kui kohalik omavalitsus võiks olla kohaliku kogukonna esindaja.

See on igati loogiline samm. Nii oma territooriumi valitsemisel kui ka ruumilisel planeerimisel tuleb arvestada väga paljusid erinevaid tegureid. Kellelgi teisel ei olekski planeerimiseks volitusi ega kompetentsi.

Ka riigikogu on seaduspäraselt valitud rahvaesindus ja loodetavasti usaldavad nad meie rahvusliku rikkuse kolleegide kätte kohtadel.