Paul Kokla (17. august 1929 Kärdla – 16. mai 2020) Foto: Facebook

Paul Kokla (17. august 1929 Kärdla – 16. mai 2020) oli aastatel 1960–1991 Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi vanemteadur.

Aastatel 1978–1990 oli ta ajakirja Linguistica Uralica tegevtoimetaja ja aastatel 1990–1996 peatoimetaja.

Kokla uuris eesti, soome, mari ja ungari keelt.
2015. aastal ilmus tema koostatud "Hiiu sõnaraamat", mis esitab hiiu keele põhisõnavara ja murdesõnu kõigist Hiiumaa murrakutest (kihelkondadest): Emmastest, Käinast, Reigist ja Pühalepast.