Riikliku perelepitusteenuse seaduse jõustumisega algab tihe koostöö kohtutega. Kui kohtule esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on pered, kus vanem on olnud teise vanema või lapse vastu vägivaldne.

Uue muudatusena lisandub ka laste kaasamine. See annab võimaluse, et nemadki oleksid protsessis paremini kuuldavad ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades.

Teenuse saamiseks tuleb perel esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduse või kirja teel. Taotlusesse tuleb märkida nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud. Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks.