Omaniku vastutus autole langenud puuoksa eest sõltub sellest, kas omanikul oli kohustus see ilmselgelt kuivanud või murdumisohtlik oks õigeaegselt kõrvaldada.

Tormiga langes üks suurem puuoks seal lähedal pargitud auto peale. Kas autoomanik saab pöörduda kahjunõudega selle maaomaniku poole, kelle krundil asub puu?

Priidu Pärna
Puurkaev

Elan maal hajaasustusega alal ja mul on vee saamiseks madal kaev. Meie perel oleks hädasti vaja majapidamisse uut ja korralikku puurkaevu, sest tahame veevarustust parandada. Soovin teada, kas puurkaevu rajamine on ehitamine ja mis reeglid sel puhul kehtivad?Maalehe lugeja Valgamaalt

Uno Feldschmidt
Priidu Pärna

Noor pere abiellus, kusjuures mehel oli enne abiellumist oma nimel korter ja abielludes tegi ta varalahususe lepingu. Nüüd on neil lapsed ja maapiirkonnas ka maja, kus praegu suviti elavad. Kuna mees tahab minna perega maale alaliselt elama, on ta otsustanud linnakorteri maha müüa.

Priidu Pärna