Eakal inimesel on raske üksi hakkama saada maksete või pangatoimingutega, lisaks on tal liikumisraskusi, et käia vajadusel ise pangakontoris. Pangavolitus oli enne tehtud ühele isikule, kes oli selle lihtsalt valedega välja petnud ehk eaka inimese panka viinud ja saanud endale pangavolituse. Sellega...

Priidu Pärna

„Tahan maha müüa pärimise teel saadud korteri. Kas ma pean sel juhul tulumaksu maksma? Kas tulumaksu maksmine sõltub sellest, et pean ennast sellesse korterisse sisse registreerima ja seal elama mõnda aega? Kui pikalt pean seal sel juhul elama, et tekiks tulumaksuvabastus?“Maalehe lugeja

Kertu Laadoga

„Olen kolme lapsega lahutatud ema, kõigil lastel on sama isa. Mu kahe lapsega sõbranna lahutas samuti, aga tema lastel on erinevad isad. Ta väidab, et seetõttu saab ta kummagi lapse pealt rohkem elatist, kui oleks saanud siis, kui lastel oleks sama isa. Kas see vastab tõele?“ küsib Maalehe lugeja.

Kristel Vaino

Maalehe lugejad: oleme aiandusühistu liikmed. Arvame, et meie aiandusühistu oleks vaja olnud juba ammu laiali saata ja otselepingutega edasi majandada, kuid meie juhatuse esimees väidab, et see on seotud suurte kulutuste ja raskustega. Siit meie küsimused.

Priidu Pärna

Valitsus võttis vastu korralduse, millega jaotatakse omavalitsustele toetusfondist kokku12,6 miljonit eurot toimetulekuraskustes inimestele toetuste maksmiseks, rahvastikutoimingute kuludeks ning asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks.

Silja Lättemäe

Värskelt ellu astunud noored üürivad oma elu esimese korteri, ostavad esimese auto või kodutehnikat. Paraku juhtub, et vaidlused üürikorteri omaniku või kavala tööandjaga lõpevad nii, et noortel tuleb kanda ebaõiglast kahju. Üha rohkem pöördutakse tagantjärele juristi poole. Mida arvestada tehingute...

Maiko Kalvet

Plaanin minna tööle katseajaga. Katseaeg on neli kuud. Kui ma vahepeal haigeks jään, kas siis selle võrra jääb katseaeg lühemaks? Või jätkub ikka pärast haigust, kuni neli kuud saab täis? Mismoodi käib katseajaga töö arvestus? Kas on kohustuslik katseaja alguse ja lõpu kuupäev täpselt fikseerida?Maa...

Vladimir Logatšev

Maalehe lugeja: Uute töölepingu seaduse muudatustega on tööandjad kohustatud esitama töötajale rohkem infot. Varem tuli selgitada tööülesanded, tasu ja tööaeg, nüüd aga nõutakse, et töötajatele oleks üksikasjalikult selgitatud nii koolitus, puhkused kui ka palgast maha arvestatud maksude sisu, et mi...

Vladimir Logatšev