Tean, et raieõiguse või metsamaterjali müüja ja ostja on kohustatud maksu- ja tolliametile esitama müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise. Metsaseaduses (MS § 38, lg 1) on lisaks kirjas, et teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit mets...

Kertu Laadoga

Tahan teha notariaalset testamenti, kus soovin oma vara jagada teistmoodi, kui oleks ametlikult pärijatele jagatud. Kindlasti tekitab see pärijate seas pahameelt, karta on, et püütakse mitmel moel testamendist kõrvale hiilida. Kas nii on kindlam, kui määran testamendis oma vara jagamiseks ka testame...

Priidu Pärna

Eakal inimesel on raske üksi hakkama saada maksete või pangatoimingutega, lisaks on tal liikumisraskusi, et käia vajadusel ise pangakontoris. Pangavolitus oli enne tehtud ühele isikule, kes oli selle lihtsalt valedega välja petnud ehk eaka inimese panka viinud ja saanud endale pangavolituse. Sellega...

Priidu Pärna

„Tahan maha müüa pärimise teel saadud korteri. Kas ma pean sel juhul tulumaksu maksma? Kas tulumaksu maksmine sõltub sellest, et pean ennast sellesse korterisse sisse registreerima ja seal elama mõnda aega? Kui pikalt pean seal sel juhul elama, et tekiks tulumaksuvabastus?“Maalehe lugeja

Kertu Laadoga