„Metsik loodus on vastupidav ja võib sobivate tingimuste korral taastuda,“ kirjutatakse aruandes. Heade tingimuste loomisel, loomade elupaikade taastamisel ja taasasustamise hõlbustamisel on keskne roll just inimesel. Sellegipoolest on hulk Euroopas elavaid liike endiselt ohustatud – väljasuremisohus on umbes iga kaheksas linnuliik ja iga viies imetaja. Küll aga toob aruanne välja ka mõndagi positiivset.