Kui kamp tihaseid ja puukoristajaid on metsas oma tavapärasel toiduotsimise ringil mööda tuhisenud, jääb puude keskel justkui vaikseks. Just neil hetkil kostuvad paremini kõrvu porri õrn kutsehüüd ja puukoorekrabin.

Karl Adami

Riikliku veterinaar- ja toidulaboratooriumi riskihindamise osakond tegi maaeluministeeriumi tellimusel põhjalikud analüüsid pea imeravimiks peetavale puuseenele nimega must pässik ehk chaga ning tuvastas, et selles sisaldub väga väikeses koguses kasulikke vitamiine ja mineraale, küll aga võib selles...

Aivar Pau

Keskkonnaamet kehtestas uueks hundi jahihooajaks küttimismahu, milleks sai 90 looma. Hundile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni, kirjutab Eesti jahimeeste selts.

Maaleht

Kuigi loodus on end juba talveunne sättimas ja sügisande metsast enam eriti ei leia, tasub just hilissügisel koguda lepakäbisid ning leesika- ja pohlalehti.

Jana Rand

LINNUD Kui uudishimulikke rasva- ja salutihaseid või käbisid töötlevaid suur-kirjurähne on võimalik kohata pea igal metsaskäigul, siis mõnda metsaelanikku ei pruugi ka otsides silmata. Mõne aasta eest nägin mitu nädalat vaeva, et leida suurest metsalaamast puudel askeldavaid laanerähne.

Karl Adami

Eemalt vaadates tunduvad kõik vihmajopis ja korvi või ämbriga seenelised metsa all sarnased, kuid tegelikkus võib teid üllatada. Mõni ei tea seentest tegelikult midagi, teine oskab silma järgi eoste kuju paika panna.

Mari Kartau
Keskkonnaametnikud kuulasid salaja pealt jahimeeste raadiosidet – sekkus õiguskantsler (245)
Madise: riik ei tohi inimesi seadusliku aluseta jälitada

Õiguskantsler Ülle Madise andis sel nädalal keskkonnaametile juba teist korda edasi oma seisukoha, mille sõnum on, et pole mingisugust seaduslikku õigustust ameti pikaaegsel praktikal jälgida salaja jahimeeste raadiosidet – see ebaseaduslik tegevus tuleb lõpetada isegi juhul, kui jahimeestelt endilt...

Aivar Pau

Looduslik soo kui omaette ökosüsteem suudab siduda umbes tonni süsinikku hektari kohta aastas, mis võiks Eesti süsinikubilansile anda kõva täienduse. Kuid kõigepealt peavad meie ametnikud ja teadlased selles ka Euroopa Komisjoni veenma.

Ain Alvela

Pea 15 aasta eest, mil mu loodusteadmiste pagas oli veel küllalt ahtake, jagus seninägematuid hetki pea igasse käiku. Metsa ja selle elanike osas oli mu silmaring väga kitsas ja seetõttu ajas esimene kord, kui kuulsin metsa poolt õõnsa kõlaga häälitsust ‘’huu-hu, hu-huu’’, ärevile.

Karl Adami
Kohus peatas karujahi kogu Eestis (44)
EJS tegevjuht Tõnis Korts: Kes vastutab karude tekitatud kahju eest?

Kuigi keskkonnaamet palus jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, kuna õiguskaitse taotlus on põhjendamata, rahuldas Tallinna halduskohus siiski MTÜ Eesti Suurkiskjad taotluse ja peatas sellega karujahi.

Mari Kartau