Metsaseaduse (MS) § 42 järgi on metsaomanik kohustatud: