„Kaugtöö tegemise kokkulepe annab töötajale suurema vabaduse otsustada, kus ta tööd teeb, kuid ei välista töötaja allutatust tööandja juhtimisele ja kontrollile,“ selgitas sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja Seili Suder. Ta tõi esile, et töötaja täidab ka kaugtööd tehes tööandja antud tööülesandeid ja on vajaduse korral tööandjale kättesaadav.