Tulevikuvaates on Eesti rahvastiku areng endiselt sõltuv nii elanike loomulikust liikumisest kui ka rändekäitumisest. Oma osa on sellel, kui tugev on Eesti riik, et seista hea oma elanike elukvaliteedi ja tulevikuperspektiivide eest.