Pensionide kojukandes muudatusi ei ole. Kojukanne algab tavapäraselt 5. kuupäevast.

Hüvitiste ja toetuste maksmise muudatused toovad sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele alati kaasa palju pöördumisi. Nii võivad ootejärjekorrad klienditeenindustes kui ka infotelefonil olla tavapärasest pikemad.

Sotsiaalkindlustusamet maksab pensioni ligikaudu 320 000 inimesele kogusummas 197 971 598 eurot.