Maalehe lugeja: Uute töölepingu seaduse muudatustega on tööandjad kohustatud esitama töötajale rohkem infot. Varem tuli selgitada tööülesanded, tasu ja tööaeg, nüüd aga nõutakse, et töötajatele oleks üksikasjalikult selgitatud nii koolitus, puhkused kui ka palgast maha arvestatud maksude sisu, et mi...

Vladimir Logatšev

Maalehe lugeja: Mul on abikaasaga kooselu jooksul soetatud maja ja kolm täiskasvanud last. Abikaasa suri, nüüd on notaril koostatud pärimistunnistus, kus on näidatud 1/4 kõigi nelja pärija jaoks. Paraku aga puudub pärimistunnistuses märge selle kohta, et minule kui lesele kuulub kõigepealt pool maja...

Priidu Pärna

Maalehe lugeja küsib: Käisin töövestlusel, kus minult küsiti, et kas soovin käsunduslepingut või töövõtulepingut. Palun selgitage, mis vahe on nendel lepingutel? Lisaks on ju ka tööleping – nii tähtajaline kui tähtajatu. Mis on need nüansid, mida töötaja peaks teadma, enne kui lepingule alla kirjuta...

Kaire Saarep

Maalehe lugeja: Olen füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), aga jäin nüüd pensionile. Tahan ettevõtjana edasi tegutseda. Palun öelge, kas pensionärist FIE peab maksma sotsiaalmaksu või mitte? Millised maksud on kohustuslikud, kui oled pensionär ja FIE?

Irena Lipatova