Meil on suvemaja kaasomandis naabriga, kes ei ela kohapeal, vaid elab alaliselt Tallinnas. Nüüd on probleem, et sellesse vanasse talumajja on vamm end sisse söönud ja niimoodi, et ühelt poolt on rikutud meie seinaosa, teiselt poolt naabri sein. Lisaks on see hallitusseen ehk majavamm tunginud ka kel...

Priidu Pärna

Tean, et raieõiguse või metsamaterjali müüja ja ostja on kohustatud maksu- ja tolliametile esitama müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise. Metsaseaduses (MS § 38, lg 1) on lisaks kirjas, et teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit mets...

Kertu Laadoga

Valimistel tuleb olla arukas. Juba George Bernard Shaw ütles: „Võtke seda, mida eelistate, muidu olete sunnitud eelistama seda, mida võtate.“

Ain Kallis