Elektrienergia on kaup, ning seepärast peaks igal elektrimüüjal olema ka kohustus lepingu sõlmimisel väljastada juhend ettevaatusabinõude kohta elektrienergia kasutamisel. Vanasti see nii ka oli – näiteks juba 1969. aastal väljastas Eesti Energia energiamüük elektrilepingu sõlmimisel lisalehel meelespea „Ettevaatusabinõusid elektrienergia kasutamisel“. Seal oli kirjas kümme olulist punkti, kuidas majapidamises täita elektriohutusnõudeid, et väär seadmete kasutamine ei seaks ohtu inimese tervist või elu.