Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus võimaldab eeskätt finantssektori ja andmekaitse valdkonnas kuriteo eest määrata senisest suurema rahatrahvi.

Karistusseadustikku muudeti nii, et trahvi vabatahtliku tasumise tähtaega pikendati. Samuti pikeneb väärteo aegumise tähtaeg teatud juhtudel kahelt aastalt viiele aastale. Seda selleks, eeskätt finantssektori ja andmekaitse valdkonnas toime pandud kuritegusid, tulenevalt nende keerukusest, saaks tõhusamalt uurida ja nende eest määrata senisest suurema rahatrahvi. Lisaks luuakse võimalus kohtu määruse alusel juriidilise isiku vara arestida ja täpsustatakse juriidilise isiku vastutust.

Loe lisaks siit.

Euroopa ravikindlustuskaart kõiki kulutusi ei kata

Euroopa ravikindlustuskaart (ERK) aitab võõrsil juhtunud õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile, aga kõiki kulutusi ei kata. Nii tuleb tasuda raviasutuse visiidi-, voodipäeva- ja omaosalustasu asukohamaa hindade järgi. Kui kohalik inimene maksab raviteenuse eest, tasub selle eest ka ERK kaardi omanik. ERK kehtib vaid siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus, mis kehtib üle kolme kuu. ERKi on võimalik tellida riigiportaalist www.eesti.ee. Kui ravikindlustus kehtib alla kolme kuu või toimub reis vähem kui 10 päeva pärast, saab tellida ERKi asendussertifikaadi.