Viimased neli aastat pidas Vana-Roosa kirikus jumalateenistusi praktikant Malle Kruusma. Pärast jaanipäeva keelas Mölder tal nii jumalateenistuste pidamise, matmise kui üldse kõik vaimulikud talitused. Paar nädalat tagasi kõrvaldas Mölder Kruusma koguduse teenimisest hoopiski, sisuliselt laskis lahti.

See aga ei meeldi kohalikule rahvale, kes tahab Kruusmad päriselt oma kirikuõpetajaks.

Palvekiri peapiiskopile

Juba tänavu maikuus saatis kogudus peapiiskopile kirja, milles palutakse ordineerida Malle Kruusma Roosa koguduse täieõiguslikuks õpetajaks. Kirjale oli alla kirjutanud üle
200 inimese.

Ehkki kogudus teab, et ordineerimine palvekirjade alusel ei käi, ajendas neid kirjutama asjaolu, et Mait Mölder, kes peaks kirikuseaduse kohaselt andma Malle Kruusmale pastoraalseminari lõpetamiseks tarviliku soovituse, keeldub seda tegemast.

Pastoraalseminari lõpetamine on aga kirikuõpetajaks ordineerimise eeltingimus.

Kui Malle Kruusma 2005. aas­tal praktikandina Roosa tuli, rõõmustas terve kogukond. Varstu vald eraldas ja remontis talle korteri, kinkis kogudusele vallavanema vana auto, et kirikuõpetaja saaks inimeste juures käia ning ametitalitusi läbi viia.

Roosas on Malle Kruusmad alati kirikuõpetajaks peetud, olgu küll, et kirikusisese korra kohaselt ta seda veel ei ole.

Inimesed hakkasid jälle kirikus käima, 2006. aasta märtsis alustas Malle Roosas leerikursust, jaanipäeval õnnistati 12 leerilast, kellele sügisel lisandus veel kaks, ristiti 7 inimest. Leeriteenistusel oli nii palju rahvast, et kõik ei mahtunud kirikusse ära.

2008. aastal oli leeris 10 leerilast, ristiti 10 inimest. Seda on väikese maakoguduse kohta päris palju.

Miks siis Mait Mölder ei anna Malle Kruusmale soovitust pastoraalseminari astumiseks?

"Minu nägemuse kohaselt Malle Kruusma ei evi omadusi sinna astumiseks," ütleb Mölder. "Malle Kruusmal ei ole välja arenenud voorused, mis ühel vaimulikul peavad olema," teatab ta.

Reeglid naistele ja võim poisikestele

Võru praostkonna Kanepi koguduse õpetaja Margit Laili arvates peitub põhjus hoopis selles, et Malle on naine. Margit Laili sõnul on naistevastasus kirikus kasvanud.

Viimasel ajal on Margit Lailile mitu korda tulnud meelde see kirjakoht Piiblist, kus öeldakse, et kui Jumal tahab rahvast karistada, siis paneb ta poisikesed rahva üle valitsema.

Ka Malle Kruusmaga Usuteaduse Instituudis ühel kursusel õppinud Lääne-Harju praostkonna Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi meelest on EELKs raske olla naisvaimulik.

"On ametivendi, kelle hulgas oled nagu illegaalne piiririkkuja, persona non grata," ütleb ta. "Loodreid, laisku, rumalaid meesvaimulikke sallitakse heal meelel, aga naistele kehtiksid nagu teised reeglid," selgitab ta.

Justkui selle näiteks on ka Roosa koguduse eelmise hooldaja-õpetaja Toivo Hollo konflikt Malle Kruusmaga.

Hollo ütleb, et Kruusma ei allunud talle ning läks ülbeks kätte, näiteks leppis iseseisvalt vaimulikke talitusi kokku.

Malle Kruusma räägib aga, et Toivo Hollo käskis tal Vastseliina kiriku käärkambris enda ette põlvitada ja kätt
suudelda.

Kui Kruusma seda ei teinud, saanud Hollo väga vihaseks ning ähvardanud, et Kruusma ei saa kunagi ordineeritud kirikuõpetajaks.

Toivo Hollo ise eitab niisugust vahejuhtumit kategooriliselt.

Kas EELK ahistab naisvaimulikke?

Katoliku kirikus ja õigeusukirikus ei tule naiste ordineerimine kõne allagi. Naisi ei ordineerita ka kõigis luterlikes kirikutes, ka näiteks Läti peapiiskop ei ordineeri naisi.

"EELK ordineerib naisvaimulikke ja ka praegune peapiiskop teeb seda, mingit diskrimineerimist ei ole," kinnitab konsistooriumi kantsler õpetaja Urmas Viilma.

Võru koguduse õpetaja, eelmine Võrumaa praost Andres Mäevere ütleb, et on nõus Malle Kruusma ka oma kirikusse praktikale võtma, et too saaks oma õpingud pastoraalseminaris lõpetada.

Mäevere meelest tuleneb Vana-Roosa konflikt sellest, et seal on püütud erimeelsusi lahendada jõupositsioonilt - mina olen õpetaja, mina olen praost, sina kuula ja kummarda.

"Kirik õpetab ju, et asju tuleb lahendada kristliku armastuse ja mõistmise vaimus. Praegu seda ei tehta, selle asemel antakse aga tallis piitsa," räägib Andres Mäevere.

Roosa kirikus toimuvast on häiritud kogu Varstu vald: seniste igapühapäevaste jumalateenistuste asemel sõidab hooldajaõpetaja nüüd kirikusse teenistust pidama kaks korda kuus ja ka matusetalituste korraldamine on inimestele muutunud keerulisemaks.

Vallavanem Rein Ansip (ei ole teadaolevalt Andrus Ansipi sugulane) ütleb, et vallavalitsus ja vallavolikogu pöörduvad konsistooriumi ja peapiiskopi poole, kuna praegune kiriku poliitika likvideerib väikese Vana-Roosa koguduse sootuks.