Täpsem on öelda, et toona, XX sajandi alguses, ajasid Eesti asja kõik. 

On tõepoolest õige, et 1917. aasta revolutsioonide ajal oli Eesti poliitiline ideoloogia vasakpoolne. See vasakpoolsus tähendas eelkõige tsaarivastasust ning püüdlust sotsiaalse ja rahvusliku võrdsuse poole. 

Aga veel rohkem kui vasakpoolsus iseloomustab toonast eesti ideoloogiat rahvuslikkus. Isegi sotsiaaldemokraadid, kes marksistidena pidid olema internatsionalistid, olid samas rahvuslikud. Ainult kommunistid ei olnud rahvuslikud.