“Oleme korduvalt, paraku tulutult pakkunud – tehke need väikesed peremajad Sõmerale, riigimaad on ju ümberringi,” ütles arutelu juhtinud Lääne-Saare abivallavanem, endine Kärla vallavanem Villi Pihl.

Minister jäi aga seisukohale, et Sõmera hooldekodu praegusel kujul ei ole jätkusuutlik, kuna seal puuduvad vajalikud teenused ning linnas on ka tööhõiveks suuremad võimalused.

Kokkutulnud ei saanud konkreetset vastust küsimustele, mis saab Sõmera Kodu personalist, kokku 140 töötajast, kes hooldekodu likvideerimise korral töö kaotavad ning kas erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamisega ja väikeste peremajade ehitamisega kaob erihoolekandeteenuste järjekord, kus ootab praegu 425 inimest.

Praegu osutatakse Sõmera Kodus erihoolekandeteenust 318-le psüühilise erivajadusega inimesele ja 42-le liitpuudega inimesele. Tulevikus on Saare maakonda aga ette nähtud 34 kohta, millest 10 on kogukonnas elamise teenuskohad.