Usk endasse ja oma võimetesse on sedavõrd kasvanud, et ilma edasise õppimiseta ei kujuta ta oma elu enam ette. Tarmo julgustab ka teisi täiskasvanuid katkestatud haridusteed lõpetama: „Poja sünd oli peamine tõuge poolelijäänud haridustee lõpetamiseks, soovisin talle olla eeskujuks. Õppimine on andnud mulle juurde palju enesekindlust ja usku iseendasse."

Aasta õppija rahva lemmiku tiitli pälvis Triinu Tints Viljandimaalt. Kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetatud sai, otsustas usin õppija ja õpetaja Triinu kohe haridusteed jätkata ning on nüüd Tallinna Ülikoolis kutseõpetaja magistriõppes. Oma erialaste oskuste kaasajastamine ja pidev täiendamine on Triinu jaoks iseenesestmõistetav.

Aasta koolitaja on Tiina Leosk Tartust. Tiina pakub õppimisvõimalusi oma koolitusasutuses Leoski Koolitus ja on ka aktiivne täiskasvanuhariduse eestkõneleja.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon on Järvamaal ehitusmaterjalide tootmise, müügi ja ehitusseadmete rendiga tegelev ettevõte Sakret OÜ, kus mõistetakse, et firma saab areneda ainult koos töötajatega. Sakret korraldab nii uute töötajate väljaõpet kui ka võimaldab enesetäiendamist kõikvõimalikel tööalastel koolitustel.

Aasta õpitegu on Naiste Motivatsioonikohvik Järvamaalt. Motivatsioonikohvikusse kogunenud naised on just kohvikus peetud harivatelt loengutelt saanud tõuke end arendada ja mitmed neist on alustanud ka ettevõtjana.

Eda Veeroja tunnustust vastu võtmas.
Aasta õpiteo eripreemia anti Vana-Võromaa suitsusaunakombestikku tutvustavate koolituste ja töötubade eest Mooska talu perenaisele Eda Veerojale, kes on juba aastaid koolitanud täiskasvanuid, noori ja lapsigi suitsusauna teemadel. Koolitustel osalejad saavad omalaadse kogemuse ja tõdemuse osaliseks – saun saab olla õpetaja.
Maaleht on Eda Veeroja ja Mooska talu tegemistest kirjutanud mitmel korral:
Savvusann ehk suitsusaun.

Aasta raamatukogu on Taebla raamatukogu, mis on Lääne-Nigula vallas kogukonnaelu süda, kus on elukestva õppe igakülgne toetamine au sees. Raamatukoguhoidja Ruth Randoja õpib ise ja hoolitseb selle eest, et teisedki õppida saaksid. Ta ei väsi projektitaotlusi koostamast, põnevaid inimesi külla kutsumast ja näitusi korraldamast.

Aasta raamatukogu eripreemia pälvis Tallinna raamatukogubuss Katariina Jee. Eesti ainus omataoline sõiduk teenindab pealinlasi juba alates 2008. aastast. Bussis pakutakse huvitavaid tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele ning populariseeritakse lugemist ja elukestvat õpet.
Kokku esitati konkursile 254 kandidaati, sealhulgas nii täiskasvanud õppijaid, koolitajaid, organisatsioone ja õpitegusid.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaatori Monica Marfeldti sõnul on iga inimese elulugu ka õppimise lugu: „Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.“

Täiskasvanud õppija nädalal on fookuses õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul. Üle Eesti toimub nädala vältel arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Täiskasvanud õppija nädal kestab 19.-26. oktoobrini.