Ideega rajada Setomaale Vabadussõja ausammas käisid 2004. aasta algul välja Hannes Walter ning Eesti sõjahaudade hoolde liidu eestseisus. Vastav ettepanek läbis kooskõlastusringi Setomaa valdade liidus ja Seto kongressi vanemate kogus.

„Kahjuks lahkus Hannes Walter 2004. aasta sügisel ning mitmete asjaolude tõttu jäi tegevus soiku. Mõtet on hoitud, edasi arendatud ning Vastseliina metsavendade mälestuskompleksi rajamisega ka kogemusi omandatud," rääkis Hõrn.

Otsustati, et vabadussõja monumendi asukohaks saab Värska alev, vallamaja esine kiigeplats. Monument avatakse 2. veebruaril 2020 ja see teostatakse 1944. aastal valmima pidanud Roman Haavamäe kavandi järgi.

Käesoleva aasta augusti lõpus kehtestati Setomaa vallavolikogu otsusega Vabadussõja samba platsi detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine ning kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna.

Monumendi rajamist rahastatakse Setomaa valla eelarvest, menetlemisel on rahastada seda ka Setomaa toetusrühma ja valitsuse algatusel riigieelarvest ning annetustega. Oma toetuse lubanud ka Kuperjanovi jalaväepataljon ja sõjakool.