Läbi kahe päeva kestsid töötoad, kus arutleti parimate keeleõppepraktikate, mittemateriaalse kultuuripärandi, demograafilise olukorra ja infoühiskonna teemadel.

Setomaa sobis vahekonverentsi kohaks suurepäraselt – setod suudavad vahendada Venemaa territooriumil elavate soome-ugri rahvaste mõtteid Ungaris, Soomes, Norras elavatele soome-ugri hõimlastele. Ja vastupidi - Setomaa on tõesti soome-ugri rahvaste keskpunkt.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mille tegevus tugineb 1992. aastal Sõktõvkaris vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Maailmakongressi eesmärkidekes on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd.

Värskas toimunud soome-ugri maailmakongressi vahekonverents oli mõeldud järgmise, 2020. aastal Eestis, Tartus toimuva soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevamistamiseks.