Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik rõhutab foorumi eel, et kuigi linnastumine on ülemaailmne probleem, siis Eesti väiksust arvestades võiksime püüda seda trendi eirata ja ääremaastumist vältida.

„Kindlasti ei ole selleks lihtsaid lahendusi, sest linna- ning maaelu tasakaalustamine on kulukas, aga vähemasti peame püüdlema selles suunas, et ka maapiirkondades on võimalik inimväärselt elada ja töötada, lapsi kasvatada ja koolitada. Maapiirkondade ettevõtjaid tuleks lausa soosida, et nad jaksaksid toota ja oma töötajatele maksta korralikku palka, see omakorda tähendab, et Eesti-sugune väikeriik peaks olema orienteeritud eksportivale tootmisele ja tööstusele,“ märkis Värnik.

“Maapiirkondade arengu tagamiseks ja põllumajanduse mitmekesisuse säilitamiseks on oluline väiksema ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete sihipärane toetamine. Tuleviku maaelu peab olema mitmekesine ja eriti noorte maal elamist toetav,” ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats.

Maaelufoorumi arutelude fookuses on avaliku huvi ja erahuvi omavahelised seosed ning põrkumiskohad. Viimased aastad on näidanud, et üha enam on vaja leida tasakaalu ühiskonna ja ettevõtjate ootuste ning võimaluste vahel. Teravalt on näiteks esile kerkinud metsade majandamise, puidu väärindamise, rändlindude ja ulukite küttimise teemad, aga ka taimekaitse ja mesinduse omavahelised seosed.

Väärtusliku põllumaa kaitsmiseks tehtud ettepanekud panid paljusid küsima, millisel määral on õigustatud eraomandi kasutamisele seatavad piirangud? Avalikes huvides on tagada elektrilevi Eestis, kuid millised võimalused on tehnovõrkude talumiskohustuse õiglaseks kompenseerimiseks maaomanikele. Nii regionaalpoliitika kui põllumajanduse toetamine ja tootmisele seatavad piirangud on läbipõimunud avalikust huvist.

Maaelufoorum 2019 korraldatakse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, MTÜ Eesti Noortalunikud, Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni ja Eesti Maaülikooli koostöös. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

Maaelufoorumit saad jälgida Maalehe veebis, kus teeme foorumist otseülekande. Foorum saab alguse kell 10 ning ühtekokku peetakse neli arutelu.
10.00 Avasõnad


Mait Klaassen, Eesti Maaülikool


Roomet Sõrmus, EPKK


Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliit


10.15 I arutelu: Jätkusuutlik põllumajandus ja keskkonnakaitse


Ekspertpaneel: Olav Kreen (EPKK), Andres Tamla (Mesinike Liit), Airi Külvet (Liivimaa Lihaveis)


Erakondade paneel: Ivari Padar (SDE), Tarmo Tamm (Keskerakond), Urmas Kruuse (Reformierakond), Merry Aart (EKRE), Kaul Nurm (Vabaerakond), Helir-Valdor Seeder (Isamaa)


11.15 II arutelu: Avalik huvi ja erahuvi
11.15 II arutelu: Avalik huvi ja erahuvi


Ekspertpaneel: esinejad täpsustamisel


Erakondade paneel: Priidu Pärna (Isamaa), Urmas Kruuse (RE), Tarmo Tamm (KE), Ivari Padar (SDE), Ando Tulvik (EKRE), Kaul Nurm (VE)


12.15 Lõuna


13.15 III arutelu: Jätkusuutlik metsandus ja jahindus


Ekspertpaneel: Ülle Läll (Keskühistu Eramets), Tõnis Korts (Eesti Jahimeeste Selts), Andres Talijärv (Eesti Erametsaliit)


Erakondade paneel: Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Urmas Kruuse (RE), KE esindaja, Ivari Padar (SDE), Kalle Põld (EKRE), Kaul Nurm (VE)


14.15 IV arutelu: Maaelu ja regionaalpoliitika tulevik – kuidas edasi?


Ekspertpaneel: Roomet Sõrmus (EPKK), Kalle Hamburg (Taluliit), Valdek Haugas (Leader Liit), prof Rando Värnik (EMÜ)


Erakondade paneel: Urmas Kruuse (RE), Tarmo Tamm (KE), Ivari Padar (SDE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Kaul Nurm (VE), Igor Taro (Eesti 200), Elurikkuse Erakond, Rohelised, Mart Järvik (EKRE)


15.45 Maaelufoorumi kokkuvõte: Eesti Maaülikooli prof Rando Värnik


Foorumi moderaator: Mirko Ojakivi (ERR)