Riigi toel tuleb korrastada maapiirkondade teedevõrk."