Ilusad ilmad on toonud elu pesakuhilasse, aga ka lapsed metsa alla, kes elavalt kihisevat kuhilat tokkidega torgivad. Emadel, kes lähedal pargipingil istuvad, pole sellest aga sooja ega külma. Üritasin võita looma- ja looduskaitsjate tähelepanu, aga tulemusteta. Kuklaste pesa kaitseks võiks vähemalt piirdeaiakese ehitada, see pole ju raske.