Kas on võimalik ka see, et tööle minnes katkeb tal täielikult töövõimetoetuse maksmine?

Kas puudega noor võiks olla võrdväärne vanaduspensioni saajaga ehk kui tal avaneb võimalus, saaks ta töötada nii, et töövõimetoetust ei vähendataks?