Juhtkogu esimees Rein Drenkhan ütles Maalehele, et võrreldes eelmiste perioodide arengukavadega, on mitmeid olulisi muudatusi. Näiteks on selgemini välja toodud kliimamuutustega seonduvad ohud metsale ja seal elavatele liikidele.

“Võrreldes eelmises arengukavas toodud optimaalse raiemahuga, soovitame raiemahte vähendada," kinnitas Drenkhan. “See ei ole majanduslikult parim tee, kuid on siiski kompromiss elustiku kaitse ja sotsiaalmajanduslike vajaduste vahel,” tõdes ta.

Mis ikkagi praktiliselt saab, kui raiemahu number peaks kukkuma? Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lambi sõnul valitsusel punast nuppu, millega raied peatada, ei ole. “Piirangud seab seadusandlik raamistik,” selgitas ta.