„MTÜ Eesti Metsa Abiks saatis Keskkonnaametile avalduse, kus palusime kontrollida RMK tegevust seoses kuuse-kooreüraski ohjamisega ja rikkumise korral isikud ka vastutusele võtta. EMA-l on kahtlustus, et RMK on eksinud Metsamajandamise eeskirja § 21 vastu ja ka Metsaseaduse § 42 vastu,“ kirjutab Mati Sepp oma Facebooki postituses.

Eeskirja vastav paragrahv ütleb, et 1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud toores koorimata okaspuidust metsamaterjal, välja arvatud raidmed ja püünispuud, tuleb metsast välja vedada 1. juuniks. Põhjus ongi selles, et kauemaks metsa jääv materjal loob elupaiga uutele üraskipõlvedele.