Puhkuste periood algab ning haigekassa tuletab meelde, et haigekassas kindlustatu saab vajaminevat arstiabi ajutiselt ka mõnes teises Euroopa liikmesriigis viibides. Selleks tuleks reisile minnes kaasa võtta isiklik Euroopa ravikindlustuskaart.

Haigekassa soovitab neil, kes plaanivad suvel välisriiki reisida, kontrollida Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK) olemasolu ja kehtivust.

Oluline on omada Euroopa ravikindlustuskaarti ka lühireisil lähiriikides nagu Soomes ja Lätis, sest võimalike õnnetuste eest ei ole me keegi ka lühiajalisel teises riigis viibimisel kaitstud.

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel saab nii Euroopa Liidus kui ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis ning Ühendkuningriigis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel seal elavate kindlustatud inimestega. Euroopa ravikindlustuskaarti tohib kasutada ainult siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus.

Mopeedautode tehnoülevaatus muutub

Mopeedautosid ehk L6e-kategooria (neljarattaline mootorsõiduk) sõidukeid saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist ja tehnoülevaatus tuleb teostada kuue kuu jooksul ehk hiljemalt 2023. aasta 1. jaanuariks. Pärast esimest ülevaatust tuleb kuni kümme aastat vana mopeedautoga käia ülevaatusel iga kahe aasta tagant ning vanemate sõidukitega igal aastal. Mopeedauto esmasel registreerimisel tuleb minna ülevaatusele nelja aasta möödumisel.

Karistusseadustik läks karmimaks

Seaduse järgi on nüüd kuritegu liitumine agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osalemine välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult välisriigi agressiooniakti toetamine, sealhulgas selle rahastamine. Samuti on keelatud avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteoga seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid