Töölepingu seaduse § 69 lg 6 kohaselt võib töötaja puhkuse katkestada töövõimetuslehele jäämise tõttu. Silmas tuleb aga pidada, et puhkuse katkestamine ei toimu nii-öelda automaatselt. Samuti ei näe tööandja seda, et töötaja on jäänud töövõimetuslehele (töövõimetuslehte on võimalik näha selle lõppemisel) ning töötaja peab tööandjale esimesel võimalusel (TLS 15 lg 2 p 10) teada andma oma ajutisest töövõimetusest ja selle eelduslikust kestusest. Kokku tuleks leppida, millal töötaja soovib kasutada töövõimetuslehel viibimise tõttu kasutamata puhkuseosa. Töölepingu seaduse (§ 69 lõige 6) kohaselt võib töötaja jäänud puhkuseosa kasutada vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või teise võimalusena poolte kokkuleppel muul ajal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid