Kindlasti kasvab vajadus hooldustöötajate järele. „See amet nõuab ettevalmistust, ei ole nii, et lihtsalt tulen ja teen. Hooldustöötajatel on kaheaastane õppekava, mille jooksul kujuneb inimesel muude oskuste kõrval arusaam sellest erialast, mida tähendab olla kellegi hooldajaks, see on suurt pühendumist ja empaatiavõimet kandev ala,“ rõhutab Jaana Sepp. Pandeemiaolukorras võeti hooldustöötajaiks sageli ka neid, kes seda koolis õppinud ei olnud ja õpetati neid kohapeal. Nii mõnigi leidis oma kutsumuse ja soovib ka kutsetunnistuse omandada. Väga hinnatud on koostöös tööandjaga läbi viidav töökohapõhine õpe.