Mul pole olnud põhjust kahelda ka pealainemeedia üldises eetikas – enamik (häid) ajakirjanikke on eetilised, sisimas mingi tõejanuga või lihtsalt ägeda, erilise maailma(vaatepunkti) otsingul.