Kindlasti tuleb tekkinud olukorda töötajaile selgitada. Töölepingu seaduse § 12 kohaselt on töölepingus kokku lepitud tingimusi (sh ka töötasu, tööülesandeid jne) võimalik muuta vaid poolte kokkuleppel. Samas tuleb mõista, et olukorras, kus töömaht on vähenenud ettenägematutel ja tööandjast mitteolenevatel põhjustel, pole tööandjal võimalik enam kokkulepitud mahus tööd anda ning raha n-ö kokkukuivamise tõttu ei saa kokkulepitud töötasu maksta, seega võib tööandja töötaja töötasu ühepoolselt vähendada.

Töölepingu seaduse § 37 lõike 1 alusel võib tööandja ühepoolselt töötaja ...

Jaga
Kommentaarid