„Lahutusega lõpeb mehe ja naise abielu ehk koostööleping. Abielu ei lõpeta vanemate ülalpidamiskohustusi oma laste suhtes, kes on alaealised või jätkavad täisealistena õpinguid kuni 21aastaseks saamiseni.