On see ebavõrdsus nende aastatega hoopis suurenenud ja sellest on järjest lootusetum välja rabeleda? Oled loll ja lolliks jääd ning see ongi sinu saatus? Erinev sotsiaalne taust ning koolide erinev tase toovad kaasa kehvad õpi- ja tööharjumused ning mitte just parima arusaamise ühiskondlikest oludest.

Kui gümnaasiumisse pääsemine muutub järjest keerulisemaks, kuidas saan ma kindel olla, et laps leiab napi üheksa aasta jooksul üles oma tugevused ning asub neid edukalt realiseerima? Millist koolisüsteemi peaks tal selleks vaja olema?

Kas tal on võimalus kohtuda oma haridusteel nüüdisaegse mõtteviisiga õpetajate ja koolijuhtidega, kes teda selles toetavad, pakuvad valikuid ning näevad seda, mida mina vanemana võib-olla näha ei oska?

Kas ikka igal Eesti lapsel on võimalik saada hea ja konkurentsivõimeline haridus, mis aitab tal leida üles oma võimed ja oskused? Kui ka tema kodu teda selles ei toeta, kas on tal koolis tugivõrgustik, nõustamine ja muu, mis aitab tal ennast leida?