Selle toetuse saamisel ei ole takistus see, kui vanaduspensioniealine inimene töötab ja saab lisaks pensionile töötasu; kui ta saab muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Sotsiaalkindlustusameti kodulehel antakse teada, et töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist. Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel. Õigus sellele toetusele on ka neil inimestel, kes saavad välismaalt pensioni ning kelle Eestist ja välismaalt saadava pensioni suurus jääb alla 1,2kordset Eesti keskmist vanaduspensioni ehk 2022. aastal alla 669 euro. Vangid ja psühhiaatrilise sundravi patsiendid seda toetust ei saa.

Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Maamaksu viimane tähtaeg on käes

3. oktoobril on maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Maamaksu tasutakse kahes osas juhul, kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires ületab 64 eurot. Esimene osa tasuti 31. märtsil, ülejäänud osa on võimalik tasuda 3. oktoobrini. Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu või tulumaksu tähtaegse tasumisega, soovitab maksu- ja tolliamet (MTA) tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada. Täpsemad juhised on MTA kodulehel, erakliendi MTA infotelefon on 880 0811.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid