Maksuvaba tulu tõuseb 2023. aastal 500 eurolt kuus 654 euroni.
Järgmisel aastal muutub pensionäride jaoks tulumaksuvabaks ka keskmine pension. See muudatus on juba seadusena jõustunud. Maksuvaba tulu arvutamise aluseks on kalendriaasta tulud ja kuni 14 400 eurot aastas teenivad inimesed saavad oma maksustatavast tulust maha arvata maksuvaba tulu 7848 eurot.

Kehtima jääb maksuvaba tulu kahanemine sissetuleku kasvades ja üle 25 200 eurot aastas teenivad inimesed ei saa oma maksustatavast tulust maksuvaba tulu maha arvata.

Asutused saavad kriisis üksteise hooneid ja vara kasutada

Valitsus on vastu võtnud määruse, mis lihtsustab riigivara kasutusse võtmist hädaolukorras, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal. Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused.

Kriiside ajal on teatud juhtudel vaja see teisel asutusel kasutusse võtta viivitamata, rakendamata tavapärast riigivaraseadusest tulenevat korraldust. Näiteks saaks erakorralisteks sõitudeks või vedudeks laenata kiiresti teise asutuse transpordivahendeid või tarvitusele võtta muud vara.

Vara ajutine kasutamine või valitsemise üleandmine toimub üldjuhul kokkuleppel ning erandjuhtudel ka kokkuleppeta, kui see on vältimatult vajalik kriisi lahendamiseks, näiteks sõjaolukorras.

„Hooned ja maa antakse vajadusel teise asutuse käsutusse ajutiselt, aga näiteks sõidukid ja muud vallasasjad võib anda ka päriseks,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman. Vastav määrus jõustus tänavu 1. septembril.