Mis on mis?

Kasvava metsa müügi näol on tegemist metsamaterjali raieõiguse müügiga, kus metsa müüakse enampakkumise korras kindlalt märgitud alal ning fikseeritud hinnaga. Oluline on mõista, et kasvava metsa müügi puhul on ühikuks pindala ning tihumeetrite arv ei ole sedavõrd oluline ehk see fikseeritakse lepingus vaid umbkaudselt, mitte täpselt. Näiteks võib märgitud 100 tihumeetrit tähendada reaalselt kas 90 või 110 ning täpne arv ei ole tulevikus vaidlusalune küsimus. Hind lepitake kokku kehtiva metsateatise alusel ning sama käib ka raieala piiride kohta. Oluline siinkohal on järgida, et raietegevus jääks lubatud piiridesse – kuna siin toimub hinnakokkulepe vastavalt märgitud alale, mitte täpsele m³ väljatulekule.

Sortimendi müügi puhul on tegu raie tulemusel metsast saadava täpse sortimentatsiooni koguse (tihumeetri) müügiga. Üldistatult võiks öelda, et sortimendi müük eeldab täpsemaid eelteadmisi, koostööpartnereid ning soovitavalt pikemaid koostöölepinguid, seega on sortimendi müük levinud pigem suuremate ettevõtete seas.

Sortimendi müük toimub samuti kehtiva metsateatise alusel, kuid siin on olulisel kohal väljatulek ehk siis m³, mis raie käigus metsast ostja juurde jõuavad. Tasustamine käib vastavalt ostja mõõdetud kogustele. HD Forest toimib oma metsatöödes maksimaalselt läbipaistvalt, et kogu protsess alates esimese puu langetamisest kuni materjalide ostjani transportimine oleks kliendile selgelt jälgitav ja arusaadav. On võimalik reaalajas jälgida, kui palju on harvester materjali lõiganud; kui palju on lattu materjali veetud; kui palju on laost autodega juba ostjani jõudnud jne. Täpsemad teadmisi nõuab sortimendi müük tõesti, seda nii sortimendi lõikamise osas juba metsas kui ka turu tundmist (kust saada üldse infot, koostööpartnerid jm). Alustame näiteks metsast materjali lõikamisega – kui juba operaator oma oskamatusest valesid otsuseid teeb, võib omanik rahas päris palju kaotada. Sama kehtib ka turu tundmise osas – kui materjal on lõigatud, siis saab kaubelda olemasolevaga ning leida kõige kulu-tulu efektiivsem turg, seda nii materjali hinna kui ka transpordi jm aspektide osas. Pikemaajalised kogemused annavad kindlasti siinkohal eelised. Koostööpartnerid (kvaliteetne töö) ning ka kestvuslepingud. Samuti, mida suurem on kaubeldav kogus, seda suuremad on ka võimalused hinnas võita ehk on rohkem mänguruumi.

Paljud erametsaomanikud eelistavad kasvava metsa müüki, kuna see tundub lihtsam. See tähendab eelkõige müügi kiirust, selgust ning asjaolu, et müügi tulemusel saab omanik lõpliku rahasumma koheselt kätte. Küll aga võib metsaomanik pikemalt aega võtva sortimendimüügiga lõppkokkuvõttes suuremat tulu teenida. Sortimendimüügi korral tellib ja organiseerib metsaomanik metsalangetamise, harvesteri-, transpordi ja logistikaga seonduvad teenused.

Metsalahendused

Metsaomanikul on võimalus korraldada oksjon kas ise, teha nn suunatud pakkumist ehk saata teatud ettevõtetele pakkumine või siis kasutada ka tasulisi oksjoni keskkondi (kus oksjoni korraldaja võtab tavaliselt teenustasu). Tõesti kasvava müügi ehk raieõiguse müügi puhul on kaalukausiks tavaliselt:

  1. Kiirus- raha saab kohe kätte kui leping sõlmitud;

  2. Mingil määral lihtsus. Metsaomanikule tundub, et asi lõppebki ainult selle lepingu sõlmimisega ning raha saamisega. Tegelikult asi nii pole. Vaja on kontrollida raieala piiridesse jäämist; oksjoni võitja võib kinnistul mõni kord teha töid mitu aastat ning see eeldab pidevat seiret;

  3. Saab kasutada ära hetke kehtivaid metsaomanikule sobivaid hindasid- kiirus.

Sortimendi müügi puhul on metsaomanikul turgu hästi tundes võimalik rohkem teenida. See aga nõuab aega, kuna raietegevuse ja lõpliku materjali koguse selgitamine võib võtta aega mitmeid kuid. Samas on selles ka ohtusid, näiteks hinnad võivad antud raietegevuse perioodi ajal kukkuda ning metsaomanik saab vähem tulu kui oli arvestanud raiet alustades. Samas võivad hinnad ka turu volatiilsuse tõttu tõusta. Sortimendi müük nõuab rohkem tööd. Siin on vaja organiseerida tööde tegijad – kogu logistika metsast kuni ostjani välja. Selleks olekski hea kasutada usaldusväärset partnerit nagu METSAlahendused, kes kogu vajaliku töö ära teeb ning võimaldab omanikule ka kogu protsessi jälgimise. Sortimendi müügi puhul on üheks ohuallikaks veel ilmastik. Selle vastu ei saa me paraku keegi ning kui ikka ilm on kehva, siis ei saa rasketehnikaga metsa minna ning raietegevus võib sellest tulenevalt viibida. Kui müüa raieõigust ehk kasvavat metsa, pole ilmastik probleemiks, kuna toimub müük antud hetke fikseeritud hinnaga ning see pole enam metsaomaniku murekoht. Kindlasti on ostjad oma hinda pakkudes riskidega arvestanud ehk sellevõrra on raieõiguse müügihind odavam.

Metsalahendused

METSAlahendused on HD Forest AS’i poolt pakutav metsahaldusteenus, mille eesmärk on pakkuda Eesti metsaomanikele personaalset, kvaliteetset ja läbipaistvat metsahaldusteenust. Täisteenus tähendab seda, et omanik ei pea millegi pärast muretsema, võites sellega nii ajas, kvaliteedis kui hinnas. Teenus on sõltumata omandi suurusest suunatud kõikidele Eesti metsaomanikele. Teenuse käigus selgitatakse koos metsaomanikuga välja tema eesmärgid ning hakatakse neid seejärel ja parimal võimalikul viisil ellu viima. METSAlahendused ei soovi osta metsakinnistuid ega ka raieõigust, vaid üksnes koos metsaomanikuga tema kinnistu eest hoolt kanda.

1998. aastal metsamajanduslike teenuste osutamiseks asutatud HD Forest ASi professionaalse teenuse eest vastutavad metsamajandusliku kõrgharidusega spetsialistid, kelle kasutuses on parimalt nüüdisajastatud infosüsteemid. Ettevõtte halduses on 28 00 hektarit, millest 25 000 hektarit on metsamaa. Lisaks tegeletakse metsamaade hindamise ning kinnisvara arenduse ja vahendusega.

Jaga
Kommentaarid