Eesti rahvusliku ühistegevuse algusajaks loetakse Jaan Tõnissoni initsiatiivil 1902. aastal Tartus asutatud Eesti Laenu- ja Hoiuühistut. Taasiseseisvunud Eestis tekkisid ühistud omandireformi tulemusena ja selle käigus.