2023. aastaks on kaitseminister varem kehtestanud kutsutute arvuks 3800, 2025. aasta arv kehtestatakse järgmisel aastal.