Ei saa võrrelda Eestit ja Hollandit

Konkreetsemalt rääkis ta väetistest, taimekaitsevahenditest ja metsastamisest. „Inimesed, kes kirjutasid pestitsiidide direktiivi, elavad nagu kuu peal!“ hindas Terras. Täna, kus toidujulgeolek puudutab iga inimest, on seal välja toodud taimekaitse vähendamise nõuded tema sõnul rumalus, sest saagid vähenevad, kvaliteet väheneb, aga ka sõja ajal vajavad süüa kõik inimesed.

Terras on seda meelt, et puhas toit on muidugi oluline, aga kui Hollandi intensiivset põllumajandust võrreldakse Eesti omaga, kus põllumajanduskeemia kasutus on kordades madalam, siis tundub, et terve mõistusega pole siin midagi pistmist. Sama kehtib tema sõnul metsastamise kohta. „Kui Eestis on 51% metsa ja Hollandis on kaks puud põllu ääres, siis hakata rääkima Eestis põllumaade metsastamisest on jama. Ei saa panna kõikidele ühe rauaga!“

Aasta põllumees 2022 konverents

Ta rääkis, et nende komisjoni ettepanek oli pestitsiididirektiivi sellisel kujul mitte vastu võtta, aga kahjuks jäid nad mõne häälega alla. „Küll suutsime suruda läbi, et tehtaks rohkem mõjuhinnanguid, kuigi Timmermans ütles, et revolutsiooni ei tehta mõjuhinnangutega.“

Mida põllumees ise teha saab

Meie põllumehed ei peaks Terrase sõnul olulisi asju maha magama. Ta rõhutas, et alati tuleb võimalikult palju infot küsida maaeluministeeriumist, keskkonnaministeeriumist ja mujalt, et olla asjadega kursis ja vajadusel sekkuda.

“Näiteks seesama metsa teema kukkus kuhugi kahe laua vahele. See puudutab nii maaeluministeeriumit kui keskkonnaministeeriumit, aga sellest ei räägita üldse. Põllumeestel palun suhelda EPKK ja teiste organisatsioonidega ning ministeeriumitega, kes saaksid siis mulle edasi anda selged suunised, mille eest Euroopas seista,“ ütles Terras.

Aasta põllumees 2022 kuulutatakse konverentsil välja täna pärastlõunal. Võitja saab auhinnaks traditsioonilise „Külvaja“ kuju.

Terve nädala sai rahvas Maalehe veebis valida ka rahvapõllumeest, hääletades oma lemmiku poolt. Rahvapõllumeest õnnitletakse samuti aasta põllumehe konverentsil.

Aasta põllumees 2022 suurtoetaja on Selver.