Noorel pole raha talu ära osta

Poeg ehk siis uus omanik, kes talu konkreetselt edasi pidama hakkab, võib olla kas täisomanik või juhatuse liige. Isal või mõnel muul üleandjal on rohkem valikuid. Ta saab olla omanik edasi, juhatuse liige, nõukogu liige, investor, pereliige vms. Aga ta saab muidugi tõmbuda ka üldse kõrvale.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juht Meelis Annus

„Noor võiks talu lihtsalt üle osta, aga sellist raha tal enamasti pole,“ rääkis Annus. „Aga kui vajalikul määral omavahendeid on olemas, siis saab ta võtta laenu ja omandada ettevõtte nagu tavaline investor.“ Ta lisas, et ettevõtte võib omandada ka järk-järgult, näiteks allüksuste kaupa.

Juriidiliselt on ka võimalik osta ära põhivara – maa ja tehnika. Sel juhul eelmine ettevõte likvideerub ja kaovad ära ka eelnevad lepingud. Lisaks saab talu ka kinkida.

Kas naabritaat saab ka edaspidi küttepuid

Vastavalt sellele, kuidas üleandmine otsustatakse, tuleb sõlmida juriidilised lepingud. Selleks võivad olla omaniku leping, juhatuse liikme leping, ettevõtte ostu-müügi leping jmt. juriidilised kokkulepped.

Ettevõttel on alati ka lepinguid koostööpartneritega. Annus rõhutas, et põllumehe olulisim lepingupartner on maaomanik, kelle maid kasutatakse. „Kui isale andis omanik maa rendile selle tõttu, et tunneb ja austab teda, siis pojal ei pruugi seda tuntust ja autoriteeti olla,“ ütles ta.

Sama käib ka teiste partnerite – kokkuostjate, tarvikutemüüjate jne kohta. Niisiis on olulised suhted kõigi varasemate partneritega.

Noorel on vaja maad, sest ilma maata noor põllumees pole põllumees.

Meelis Annus

Aga ülevõtjal on vaja teada ka muid vanu kokkuleppeid, näiteks kellele on lubatud talvel tee lahti ajada, kellel küttepuid muretseda või kelle kanadele teri anda.

Minnakse ikka vana peremehe juurde

Annus tõi esile veel ühe teema. Kui uuel juhil on ettevõtte juhtimisest uus nägemus, tuleb tal võtta töötajad kokku ja öelda, et nüüd juhin mina ja mul on sellised põhimõtted. Muidu on nii, et kui vana peremees on õue peal, siis töötaja kuulab küll poisi ära, aga läheb ikka ja küsib vana peremehe käest üle.

Annuse sõnul on oluline ka riigi tugi. „Noorel on vaja maad, sest ilma maata noor põllumees pole põllumees,“ ütles ta. Annuse ettepanek oli, et riik peaks osa riigimaast andma noorele talunikule rendile ja pärast, kui noor on end juba näidanud, müüma soodsatel tingimustel, kuna tänaste maa hindadega pole noorel põllumehel võimalik maad omandada.

Aasta põllumees 2022 kuulutatakse konverentsil välja täna pärastlõunal. Võitja saab auhinnaks traditsioonilise „Külvaja“ kuju.

Terve nädala sai rahvas Maalehe veebis valida ka rahvapõllumeest, hääletades oma lemmiku poolt. Rahvapõllumeest õnnitletakse samuti aasta põllumehe konverentsil.

Aasta põllumees 2022 suurtoetaja on Selver.