XIX sajandi lõpu- ja XX sajandi alguskümnenditel tegi ilmateadustes edusamme Briti Balneoloogia ja Klimatoloogia Selts. Balneoloogia ehk kümblusõpetus uurib mineraalveeallikaid, tervistusvett, ravimuda ning nendega ravimist. Nii uurisidki seltsi liikmed peamiselt kliima ja vee mõjusid inimtervisele.