Varasemalt ei olnud küll tegu niivõrd energiajulgeoleku eesmärgil tehtud otsustega, vaid pigem nutika lahendusega, kuidas jääkprodukte täielikult ära kasutada. Nüüdseks on biogaas end tõestanud arvestatava kütuse- ja energialiigina, mille tootmine on majanduslikult motiveeriv. Lisaväärtusena on toode ja selle kasutamine keskkonnahoidlik. Kahjuks ei juhtunud biogaasi au sisse tõusmine mitte tänu heale teavitustööle, vaid hoopis Ukraina sõjast tingitud energiakriisi tõttu.