Ta lisas: „Viimase kahe aasta jooksul on elatisvõlgnike arv kasvanud 1300 inimese võrra. Uus kord loob senisest suuremad eeldused selleks, et laps saab äraelamiseks vajalikud vahendid kätte igakuiselt ja korrapäraselt, nagu see peakski toimuma.“