Palun selgitage: kui notari juures tehakse volitus, et inimene võib eaka inimese eest pangatehinguid teha, siis kas tõesti saab ta siis vanainimese tagant raha endale ka võtta? Missuguses sõnastuses peab olema tehtud volitus, et selle saanud isik teeks ainult vajalikke pangaülekandeid, makstes nt eaka eest kommunaalarveid ega kannaks raha enda arvele?

Vastab notar Priidu Pärna:

Pangavolitust eraldi seadus ei reguleeri. Kuna pangas esindamine ei vaja seaduse kohaselt notari tõestatud volikirja, on pangad ise loonud võimaluse anda pangakontoris volitus kellelegi teisele enda esindamiseks pangaasjades. Sellise volituse andmine võib seega ka erineda erinevates krediidiasutustes. Pangas volitust tehes tuleks siis uurida, mis volitused esindatav täpselt saab ja kas neid on võimalik ka piirata. Volituse andmine on seega väga vastutusrikas toiming, sest ülemäärased volitused võivad kaasa tuua nende kuritarvitamise. Võõrast inimest ei tasu üldse volitada.

Kui annate volituse enda kontolt ülekannete tegemiseks, siis pank ka eeldab, et esindaja võib igasuguseid makseid teha ja pank ei hinda ülekannete otstarbekust. Loomulikult ei tohi esindaja ilma konto omaniku teadmata tema vahendeid kasutada esindaja enda huvides ja oma kulude kandmisel. Sellised toimingud on õigustühised. Pangateller neid asjaolusid siiski kontrollida ei saa ega kontrollima pea. Volitatu vastutab volitaja ees oma kohustuste korrektse täitmise eest.

Priidu Pärna

Kindlam võib olla teha volikiri notari juures, sest siis saab notariga kõik võimalused ja riskid läbi arutada ning ka kirja panna. Volikirja saaks panna sisse täpsed pangatoimingud, mida soovitakse volikirja alusel teha, saaks kehtestada ülekannete limiidid, keelata vahendite kandmise volitatava isiku kontole; määrata ettevõtted, kellele kommunaalteenust eest võib ülekandeid teha, keelata sularaha väljavõtmise jne.

Notariaalse volikirja võib anda ka kahele isikule ühiselt (näiteks kahele lapselapsele) – sel juhul kontrollivad nad teineteist. Notariaalse volikirja saab volitaja alati paluda enda kätte tagasi tuua, kui pangas käidud. Ja kui volikirja tagasi ei anta, saaks selle kohe notari kaudu tühistada.

Kui inimene kasutab arvutit, tasuks kaaluda endale internetipanga võimaluse loomist. Siis saab ise ülekandeid teha arvutis kodust lahkumata ja teiste inimeste abi kasutamata.