Hüvitise perioodiks oleks ajavahemik selle aasta 1. märtsist 31. detsembrini.