Tehnoloogia kasutamise mõju määravad inimese otsused ja valikud, seepärast tuleb mõelda eelkõige selle peale, kuidas inimesed võivad uusimaid leiutisi ja ideid pruukida. Näiteks tasub muretseda selle üle, kas tehisintellekt toob kõik valeuudised päevavalgele või hoopis loob ja paljundab neid oskuslikult.