Tehnoloogia areng muutis päris palju traditsioonilisi ameteid. Tänu vajalike kodumasinate tulekule muutus äärmiselt palju ka koduste igapäevakohustuste sisu.

Need muutused mõjutasid tugevasti nii tööstust kui ka põllumajandust. Ühiskonnas hakati endisest rohkem tähelepanu pöörama teenindusametite ja tervishoiu parandamisele. Sellest ajast sai alguse ka laste massiline vaktsineerimine. Hügieenile hakati samuti rohkem tähelepanu pöörama, mõnikord ja mõnel pool lausa fanaatiliselt.