Sel ajal sündinud inimesed võivad olla fanaatiliselt enesekindlad ning kindlad ka õige ja vale olemuses, mis puudutab teadmisi või ühiskonda üldisemalt. Hoopis ebakindlam ollakse isiklikes suhetes. Kõige problemaatilisemaks võib osutuda usaldamatus ja tunne, et partner võimutseb või manipuleerib. Umbusklikkus sunnib kasutama võimu, aga sellega rikutakse harmooniat suhtes ning mõnikord viib see ebaadekvaatse või truudusetu käitumiseni. Enesekindlust suhtes aitab suurendada, kui õpitakse oma hirmudega tegelema ning end ja teisi usaldama, kasvatatakse otsustusvõimet ja arendatakse vaistu.